ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Δωρεάν παραλαβή δειγμάτων

Ποσοτικοποίηση αιθέριου ελαίου με την συσκευή Clevenger
Οι χημικές ενώσεις διαχωρίζονται με την βοήθεια του ατμού, ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του αιθέριου ελαίου.
- Η συσκευή Clevenger διεξάγει την διαδικασία απόσταξης με βρασμό, συμπύκνωση και καθίζηση για το διαχωρισμό του αιθέριου ελαίου.
- Η διαδικασία αυτή αποτελεί την επίσημη μέθοδο για την διατήρηση της ποιότητας.
- Με την μέθοδο αυτή υπάρχει η μικρότερη απώλεια οργανικής ύλης.
- Χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του αιθέριου φυτού σε κάθε είδους δείγματος.
Κόστος ανάλυσης με ΦΠΑ: 80 ευρώ
Αριθμός δειγμάτων:

Αέρια Χρωματογραφία (GC - Gas Chromatography) στο αιθέριο έλαιο
Η αέρια χρωματογραφία (GC - Gas Chromatograpy) είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των συστατικών του ελαίου.
- H χρωματογραφία δείχνει τη σχετική συγκέντρωση των χημικών ενώσεων σύμφωνα με χρόνο κατακράτησης.
- Το αιθέριο έλαιο εισάγεται εντός του θαλάμου εγχύσεως, όπου εξατμίζεται.
- Τα μόρια διαχωρίζονται και γίνεται η καταγραφή ποσότητας των συστατικών.
- Η αέρια χρωματογραφία προσδιορίζει την παρουσία και τις σχετικές ποσότητες των χημικών συστατικών μέσα σε ένα αιθέριο έλαιο.
Κόστος ανάλυσης με ΦΠΑ: 124 ευρώ
Αριθμός δειγμάτων:ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και του eshop εδώ!

Version 1 beta Copyright © 2017. All company names and logos are trademarks. Any copy of the contents should first be authorized by means of written approval.