ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Δωρεάν παραλαβή δειγμάτων

  Οι αναλύσεις και τα προϊόντα που επιλέξατε

Χημικές αναλύσεις
e shop
wiki
Υπολογισμός λιπασμάτων NPK
Με το συγκεκριμένο πακέτο αναλύσεων μπορεί κανείς άμεσα και οικονομικά να εξετάσει το χωράφι του για τα βασικά συστατικά λίπανσης.
Τα συστατικά αυτά είναι το άζωτο, φώσφορο και κάλιο, τα αποτελέσματα δίνονται σε μονάδες mg/Kg και το κόστος της ανάλυσης ανέρχεται στα 27 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 27 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος εδάφους για επιλογή καλλιέργειας
Για να επιλέξουμε καλλιέργεια θα πρέπει να γνωρίζουμε τους περιορισμούς που βάζει η κάθε καλλιέργεια στα χαρακτηριστικά του εδάφους. Έτσι κάποιες καλλιέργειες μπορεί να θέλουν συγκεκριμένη περιοχή pH για να ευδοκιμάσουν και άλλες καλά στραγγιζόμενο έδαφος.
Σε αυτό το πακέτο αναλύσεων συμπεριλαμβάνονται όλα τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά όπως το pH, η αγωγιμότητα, το ανθρακικό ασβέστιο, η οργανική ουσία και η μηχανική σύσταση.
Ολοκληρώνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών και κοστίζει μόλις 35 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
Σημειωτέον ότι το προσωπικό του χημείου έχει αρκετή εμπειρία για να σας βοηθήσει στην καταλληλότητα του εδάφους, εφόσον πρόκειται για καλλιέργεια για την οποία έχουμε την σχετική βιβλιογραφία.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
28 € από 35 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος αλατώσεως με AMAC
Εάν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την αλάτωση του εδάφους τότε θα πρέπει να ελεγχθούν τα μακροθρεπτικά στοιχεία Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Νάτριο, Κάλιο και να υπολογιστεί με βάση αυτά το ποσοστό Να και το SAR.
Το πακέτο αυτό κοστίζει 27 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 27 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Υπολογισμός μικροθρεπτικών στοιχείων
Σε περιπτώσεις όπου η φυλλοδιαγνωστική εξέταση δεν είναι δυνατή ή σε περίπτωση που θέλουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της φυλλοδιαγνωστικής εξέτασης με την περιεκτικότητα στο έδαφος, τότε πρέπει να εξετάσουμε τα μικροθρεπτικά στοιχεία στο έδαφος.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
37 € από 46 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Φυλλοδιαγνωστική εξέταση
Το πακέτο αυτό υπολογίζει τα συνολικά Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Βόριο, Χαλκός, Σίδηρος στα φύλλα και κοστίζει 62 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος εδάφους για βαρέα μέταλλα
Σε κάθε δείγμα εδάφους γίνεται μέτρηση των συνολικών και των εκχυλιζόμενων βαρέων μετάλλων και αξιολογούνται τα αποτελέσματα με εκτίμηση του βαθμού μόλυνσης του εδάφους. Κοστίζει 62 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.Σε κάθε δείγμα εδάφους γίνεται μέτρηση των συνολικών και των εκχυλιζόμενων βαρέων μετάλλων και αξιολογούνται τα αποτελέσματα για να εκτιμηθεί ο βαθμός μόλυνσης του εδάφους.
Κοστίζει 62 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος αρδευτικού νερού (πότισμα)
Βασικός έλεγχος του είδους και της ποσότητας των αλάτων του αρδευτικού νερού.

Περιλαμβάνει: pH, Αγωγιμότητα, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, σκληρότητα ολική, αλκαλικότητα ολική, αλκαλικότητα φαιν/νης, μόνιμη σκληρότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά και χλωριούχα άλατα.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 35 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος νερού μικροβιολογικός
Με το συγκεκριμένο πακέτο ανάλυσης ελέγχεται η παρουσία ή όχι παθογόνων μικροβίων και εφαρμόζεται σε πόσιμα νερά και νερά κολύμβησης. Περιλαμβάνει: Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Εντερόκοκκους και άλλα ανά περίπτωση.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
50 € από 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Βασική ανάλυση πόσιμου νερού
Με το συγκεκριμένο πακέτο ανάλυσης πιστοποιείται η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Αποτελεί οικονομική επιλογή, καθώς περιέχει ένα μέρος του συνόλου των απαιτούμενων αναλύσεων που περιλαμβάνει η νομοθεσία
1. Έλεγχος νερού φυσικοχημικός. Περιλαμβάνει: pH, Αγωγιμότητα, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, σκληρότητα ολική, αλκαλικότητα ολική, αλκαλικότητα φαιν/νης, μόνιμη σκληρότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά και χλωριούχα άλατα
2. Έλεγχος νερού μικροβιολογικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει: Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Εντερόκοκκους και άλλα ανά περίπτωση
3. Ανάλυση για ιχνοστοιχεία και επιμολυντές. Περιλαμβάνει: Νιτρώδη, Νιτρικά, Φωσφορικά, Αμμωνιακά, Κάλιο, Απολυμαντικές ουσίες, Φθοριούχα, Υδρόθειο, Υδροκυάνιο, Φαινόλες ή επιλεγμένα βαρέα μέταλλα ανά περίπτωση.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 151 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Πλήρης ανάλυση νερού
Περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:

1. Έλεγχος νερού φυσικοχημικός. Περιλαμβάνει: pH, Αγωγιμότητα, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, σκληρότητα ολική, αλκαλικότητα ολική, αλκαλικότητα φαιν/νης, μόνιμη σκληρότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά και χλωριούχα άλατα
2. Έλεγχος νερού μικροβιολογικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει: Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Εντερόκοκκους και άλλα ανά περίπτωση
3. Ανάλυση για ιχνοστοιχεία και επιμολυντές. Περιλαμβάνει: Νιτρώδη, Νιτρικά, Φωσφορικά, Αμμωνιακά, Κάλιο, Απολυμαντικές ουσίες, Φθοριούχα, Υδρόθειο, Υδροκυάνιο, Φαινόλες ή επιλεγμένα βαρέα μέταλλα ανά περίπτωση.
4. Ανάλυση για μέταλλα. Περιλαμβάνει: Άργυρο, Κοβάλτιο, Νικέλιο, Χαλκό, Σίδηρο, Χρώμιο, Βόριο, Μαγγάνιο, Κάδμιο, Μόλυβδο, Αντιμόνιο, Σελήνιο, Υδράργυρο και Αρσενικό.
5. Χρωματογραφική ανάλυση. Περιλαμβάνει την ανάλυση του νερού για: Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, Παρασιτοκτόνα, Πολυκυκλικά διφαινύλια και Βενζοπυρένια
6. Έλεγχος νερού για την ύπαρξη ρυπαντών: Ανιονικών τασενεργών, κατιονικών τασενεργών, μη ιονικών τασενεργών λιπών και ελαίων στο σύνολο, πετρελαϊκών υδρογονανθράκων και ολικός οργανικός άνθρακας.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
510 € από 659 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Βασική ανάλυση κρασιού και μούστου
Στο χημείο γίνονται όλες οι αναλύσεις στο μούστο και στο κρασί όπως: οξύτητα, pH, σάκχαρα, αλκοολικοί βαθμοί, ολικό και μοριακό θειώδες και άλλες ανά περίπτωση για να εκτιμηθεί η πορεία και η αναγκαία διόρθωση.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 30 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Προφίλ οξέων στο κρασί
Με την χρωματογραφική ανάλυση είναι δυνατός ο διαχωρισμός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των οξέων που προσδίδουν το χαρακτήρα του κρασιού.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
62 € από 99,2 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Προφίλ αλκοολών στο κρασί
Με την ανάλυση αυτή είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μεθανόλης, της προπανόλης και άλλων αλκοολών στο χημείο.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
62 € από 99,2 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Διαθρεπτική επισήμανση - τυποποίηση τροφίμων
Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην επισήμανση και αφορά: Στην ενεργειακή αξία (παρεχόμενη ενέργεια), Στις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες: - Πρωτεΐνες - Υδατάνθρακες - Λιπαρές ύλες - Εδώδιμες ίνες - Νάτριο και ανόργανα άλατα που απαριθμούνται στο παράρτημα, όταν περιέχονται στα τρόφιμα σε σημαντική ποσότητα.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 186 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος για ιχνοστοιχεία
Ανάλυση τροφίμων για τον προσδιορισμό και έλεγχο των ιχνοστοιχείων που περιέχονται.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 200 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος για βιταμίνες
Έλεγχος για βιταμίνες.Οι βιταμίνες είναι τάξη οργανικών χημικών ενώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κανονική αύξηση και διατήρηση ενός ζωντανού οργανισμού, ο οποίος δεν είναι σε θέση να τις συνθέσει. Ανευρίσκονται στην τροφή των (ετερότροφων) οργανισμών, δρουν ακόμη και όταν ανευρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες, ενώ δεν έχουν θερμιδική αξία.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Κατόπιν παραγγελίας
Αριθμός δειγμάτων:Πλήρης ανάλυση γλουτένης
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως γλουτένη νοείται ένα πρωτεϊνικό συστατικό του σιταριού, της σίκαλης, του κριθαριού, της βρώμης ή των διασταυρωμένων ποικιλιών και παραγώγων τους, στο οποίο ορισμένα άτομα παρουσιάζουν δυσανεξία και το οποίο είναι αδιάλυτο στο ύδωρ και σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,5 Μ. Η αναλυτική μέθοδος η οποία επιλέγεται για τους σκοπούς της νομοθεσίας είναι η ανοσοχημική μέθοδος κατά elisa.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 62.70 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ολικές αφλατοξίνες
Οι αφλατοξίνες (aflatoxins) αποτελούν μια ομάδα από τις πιο τοξικές ουσίες που βρίσκονται στη φύση. Οι ισχυρότατα τοξικές και καρκινογόνες αφλατοξίνες παράγονται από μύκητες (μούχλα), που αναπτύσσονται κυρίως σε ξηρά φρούτα, ξηρούς καρπούς (ιδιαίτερα στα αράπικα φυστίκια και αμύγδαλα), μπαχαρικά, σιτηρά και σε τυριά, όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Επίσης μπορεί να εμφανισθούν στο γάλα ζώων που έχουν τραφεί με ζωοτροφές (καλαμπόκι κ.λ.π.), στα οποία είχαν αναπτυχθεί μύκητες (ευρωτίαση, μούχλα).

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 49.2 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Μικροβιολογικός έλεγχος πλήρης
Με το συγκεκριμένο πακέτο ανάλυσης ελέγχεται η παρουσία ή όχι παθογόνων μικροβίων και εφαρμόζεται σε τρόφιμα. Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει: ΟΜΧ Αναερόβια, Εντεροβακτήρια, Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium p., Listeria m., Ζύμες-μύκητες, Salmonella sp. ή άλλα ανά περίπτωση.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
50 € από 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Χημική ανάλυση για γλυκομαννάνη
Η γλυκομαννάνη (Glucommanan) είναι ένας πολυσακχαρίτης (υδατοδιαλυτή φυτική ίνα) ο οποίος περιέχεται στη ρίζα του φυτού konjac ή elephant yam (Amorphophallus konjac). Η γλυκομαννάνη ανήκει στην κατηγορία των φυσικών διαλυτών ινών.
Με την συγκεκριμένη ανάλυση είναι δυνατός ο προσδιορισμός γλυκομαννάνης και το ποσοστό που περιέχεται σε τρόφιμα, ποτά κ.α..

Ανακαλύψτε το χημείο μας
120 € από 150 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Βασικός έλεγχος ελαιολάδου
Με τον βασικό έλεγχο εξετάζεται η καταλληλότητα του ελαιολάδου και κατηγοριοποιείται με βάση τις τιμές των:
- Υπεροξειδίων
- Κ232, Κ270, ΔΚ
- Οξύτητας

Ανακαλύψτε το χημείο μας
49.6 € από 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Προφίλ λιπαρών οξέων
Με το προφίλ λιπαρών οξέων είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε λιπαρού οξέως που περιέχεται στο λάδι και η μερική κατηγοριοποίηση του λαδιού. (πχ. cis- trans, Ω3 -Ω6 και άλλα)

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 49.6 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Κηροί, στιγμασταδιένια, ΔΕCN στο ελαιόλαδο
Με το παρόν πακέτο αναλύσεων ολοκληρώνεται ο έλεγχος του ελαιολάδου για τα εξής:
- κηροί
- στιγμασταδιένια
- ΔΕCN

Ανακαλύψτε το χημείο μας
124 € από 150 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Μέτρηση Βιταμίνης Ε
Προσδιορισμός της βιταμίνης Ε σε κάθε είδους δείγμα.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 80 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος αντιοξειδωτικής ικανότητας
Με αυτή την μέθοδο ολοκληρώνεται μία πλήρης μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας του τροφίμου.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Χημικός έλεγχος νομοθεσίας
Περιλαμβάνει τα εξής:
Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι
Έλεγχος περιεκτικότητας σε Σακχαρόζη
Μέτρηση της ολικής οξύτητας
Μέτρηση της Αγωγιμότητας
Υπολογισμός της υγρασίας
Χημικός προσδιορισμός της Υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλης
Υπολογισμός του αριθμού διαστάσης
Προσδιορισμός των μη υδατοδιαλυτών

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 75 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Κατάταξη βάσει γυρεόκοκκων
Κατάταξη του μελιού μετά από γυρεοσκοπική εξέταση με φωτογραφίες των κύριων γυρεόκοκκων.
Επίσης μέτρηση της αγωγιμότητας και της υγρασίας.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
52.5 € από 75 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος για υπολλείματα (amitraz)
Χρωματογραφική εξέταση για τα υπολείμματα των φαρμάκων κατά της Βαρρόας (amitraz).

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 60 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ποσοτικοποίηση αιθέριου ελαίου με Clevenger
Οι χημικές ενώσεις διαχωρίζονται με την βοήθεια του ατμού, ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του αιθέριου ελαίου.
- Η συσκευή Clevenger διεξάγει την διαδικασία απόσταξης με βρασμό, συμπύκνωση και καθίζηση για το διαχωρισμό του αιθέριου ελαίου.
- Η διαδικασία αυτή αποτελεί την επίσημη μέθοδο για την διατήρηση της ποιότητας.
- Με την μέθοδο αυτή υπάρχει η μικρότερη απώλεια οργανικής ύλης.
- Χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό του αιθέριου φυτού σε κάθε είδους δείγματος.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 80 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Αέρια Χρωματογραφία (GC ) στο αιθέριο έλαιο
Η αέρια χρωματογραφία (GC - Gas Chromatograpy) είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των συστατικών του ελαίου.
- H χρωματογραφία δείχνει τη σχετική συγκέντρωση των χημικών ενώσεων σύμφωνα με χρόνο κατακράτησης.
- Το αιθέριο έλαιο εισάγεται εντός του θαλάμου εγχύσεως, όπου εξατμίζεται.
- Τα μόρια διαχωρίζονται και γίνεται η καταγραφή ποσότητας των συστατικών.
- Η αέρια χρωματογραφία προσδιορίζει την παρουσία και τις σχετικές ποσότητες των χημικών συστατικών μέσα σε ένα αιθέριο έλαιο.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 124 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Βαρέα Μέταλλα
Οι αναλύσεις αφορούν δείγματα από τρόφιμα, γάλα, ζωοτροφές κ.α. για την συγκέντρωση βαρέων μετάλλων. Οι συνήθεις αναλύσεις που γίνονται για βαρέα μέταλλα, αφορούν κάδμιο, μόλυβδο, αρσενικό. Στο χημείο μας διενεργούμε αναλύσεις για όλα τα βαρέα μέταλλα και σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ολικό - βασικό πτητικό αζώτου (TVB-N)
Ο δείκτης ολικού - βασικού πτητικού αζώτου PVB-N είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης για τον προσδιορισμό της φρεσκότητας σε κρέας ή ψάρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από το Χημείο μας προσφέρει υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα στην εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ισταμίνη
Εάν το ψάρι δεν αποθηκευτεί σε σωστές συνθήκες και θερμοκρασίες τότε μια τοξίνη σχηματίζεται που ονομάζεται ισταμίνη. Όταν έχει σχηματιστεί η ισταμίνη το μαγείρεμα, η κατάψυξη ή η κονσερβοποίηση δεν μπορούν να την καταστρέψουν. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η σωστή αποθήκευση και ανάλυση προτού το ψάρι περάσει στον καταναλωτή.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 50 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ανάλυση ουρίας σε τροφές και λιπάσματα
Η ανάλυση αφορά τον προσδιορισμό της ουρίας σε ζωοτροφές, ιχθυοτροφές ή λιπάσματα.Η ανάλυση από το Χημείο μας εξακριβώνει με ακρίβεια και ταχύτητα την ουρία στα δείγματα.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
32 € από 50 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος για αντιβιοτικά
Με το συγκεκριμένο πακέτο ανάλυσης προσδιορίζεται η παρουσία ή όχι αντιβιοτικών σε τρόφιμα όπως γάλα, μέλι, κρέας, κ.α.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 50 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος νοθείας στο γάλα
Χημικός έλεγχος για προσδιορισμό νοθείας στο γάλα με την μέθοδο ELISA. Οι νοθείες που παρατηρούνται συνήθως στο γάλα είναι οι προσμίξεις γάλακτος διαφορετικής ζωικής προέλευσης, η αραίωση του γάλακτος με νερό, η χρήση σκόνης γάλακτος και σπανιότερα η χρήση κάποιων βλαβερών ουσιών όπως απορρυπαντικά, καυστική σόδα, μελαμίνη κ.ά.
- Εφαρμογή μεθόδου ELISA για τον προσδιορισμό της νοθείας του πρόβειου και αίγειου γάλακτος με αγελαδινό γάλα.
- Ποσοτικός προσδιορισμός αίγειου σε πρόβειο με τη μέθοδο ELISA.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
42 € από 60 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ναρκωτικές ουσίες και ανίχνευση
Η ανάλυση γίνεται σε βιολογικά δείγματα (τρίχες, αίμα, ούρα). H ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς, διαγνωστικούς και ιατροδικαστικούς λόγους. Η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει ένα πλήθος από φάρμακα όπως αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά, διεγερτικά, κοκαΐνη, κάνναβη, κ.α.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Τοξικολογική ανάλυση
Η ανάλυση γίνεται σε βιολογικό δείγμα όπως αίμα, υγρά, μαλλιά. Πολλαπλές δοκιμές για ουσίες διενεργούνται, όπως φάρμακα, ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλες τοξικές ουσίες, π.χ. βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες τοξίνες ανάλογα με την διερεύνηση που έχει ζητηθεί.Επίσης μπορεί να υπάρξει τοξικολογική ανάλυση σε γνωστό δηλητήρια όπως, είδη οικιακής χρήσης, τρόφιμα και διάφορες χημικές ουσίες.


Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Ανάλυση για άγνωστες ουσίες
Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι γνωστή η ουσία του δείγματος και απαιτείται η ανάλυση δείγματος για το προσδιορισμό άγνωστης ουσίας, είναι δυνατή η ανάλυση είτε σε βιολογικό δείγμα είτε σε χάπι, σκόνη ή άλλη ουσία.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις όπου δικαστήριο θέλει να αποφανθεί για την εξέλιξη της δίκης. Επιπλέον η ανάλυση για άγνωστες ουσίες μπορεί να γίνει σε άγνωστα χημικά, τοξίνες και δηλητήρια.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Μέτρηση πρωτεΐνης σε τροφές
Με το συγκεκριμένο πακέτο μπορείτε να μετρήσετε το ποσοστό πρωτεΐνης που περιέχεται σε συμπλήρωμα διατροφής είτε σε άλλου είδους τρόφιμα.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 62 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος αμινοξέων σε τροφές
Με το συγκεκριμένο πακέτο προσδιορίζουμε τα αμινοξέα που υπάρχουν και σε τι ποσοστό σε συμπληρώματα διατροφής ή σε άλλα τρόφιμα.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 295 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών σε συμπληρώματα διατροφής
Προσδιορισμός των ηλεκτρολυτών που περιέχονται σε συμπλήρωμα διατροφής.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος για ορμόνες στα συμπληρώματα διατροφής
Το Χημείο μας είναι σε θέση να προσδιορίσει τις ορμόνες που υπάρχουν σε συμπληρώματα διατροφής.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Μέτρηση καφεΐνης σε τρόφιμα
Με το συγκεκριμένο πακέτο μπορείτε να προσδιορίσετε και να μετρήσετε το ποσοστό καφεΐνης σε συμπληρώματα διατροφής, ενεργειακά ποτά, τσάι, καφέ κ.α.Ο προσδιορισμός γίνεται με την μέθοδο κατά ELISA.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
Τιμή WEB: 📞
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:Έλεγχος για φυτοφάρμακα
Μέτρηση 450 δραστικών ουσιών σε όλα τα δείγματα. Κοστίζει 124 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ανακαλύψτε το χημείο μας
124 € από 150 €
Περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Άμεσα διαθέσιμο.
Αριθμός δειγμάτων:ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - Διαβάστε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και του eshop εδώ!

Version 1 beta Copyright © 2017. All company names and logos are trademarks. Any copy of the contents should first be authorized by means of written approval.