ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις
Χημικός έλεγχος νομοθεσίας
Κωδικός Προϊόντος / SKU:1131
  • Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι
  • Έλεγχος περιεκτικότητας σε Σακχαρόζη
  • Μέτρηση της ολικής οξύτητας
  • Μέτρηση της Αγωγιμότητας
  • Υπολογισμός της υγρασίας
..δείτε αναλυτική περιγραφή παρακάτω.
Τιμή WEB:99.2€
Πλήθος:

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά
Περιλαμβάνει τα εξής:
Έλεγχος Γλυκόζης και Φρουκτόζης στο μέλι
Έλεγχος περιεκτικότητας σε Σακχαρόζη
Μέτρηση της ολικής οξύτητας
Μέτρηση της Αγωγιμότητας
Υπολογισμός της υγρασίας
Χημικός προσδιορισμός της Υδροξυ-μέθυλο-φουρφουράλης
Υπολογισμός του αριθμού διαστάσης
Προσδιορισμός των μη υδατοδιαλυτών

 H νομοθεσία για το μέλι αναφέρει:
Όταν διατίθεται στο εμπόριο ως μέλι ή όταν χρησιμοποιείται σε οιοδήποτε προϊόν προοριζόμενο για κατανάλωση από τον άνθρωπο, δεν πρέπει να έχει προστεθεί κανένα συστατικό τροφίμων στο μέλι, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων, ούτε να έχει γίνει καμία άλλη προσθήκη εκτός από μέλι.
Στο μέτρο του δυνατού, το μέλι δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ή ανόργανες ύλες, ξένες προς τη σύστασή του. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσμή ούτε να έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση, η οξύτητά του δεν πρέπει να έχει τροποποιηθεί τεχνητώς και δεν πρέπει να έχει θερμανθεί με τρόπο που να συνεπάγεται την καταστροφή ή τη σημαντική αδρανοποίηση των φυσικών ενζύμων.
Δεν επιτρέπεται να αφαιρείται γύρη ή χαρακτηριστικό συστατικό του μελιού, εκτός αν αυτό είναι αναπόφευκτο κατά την αφαίρεση ξένων οργανικών ή ανόργανων υλών.
Κατά τη διάθεσή του στο εμπόριο ως μέλι ή όταν χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, το μέλι πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά σύστασης:

1.
1.1. Περιεκτικότητα σε φρουκτόζη και γλυκόζη (σύνολο των δύο)
Περιεκτικότητα σε σάκχαρα - μέλι νέκταρος: Όχι λιγότερο από 60 g/100g
- μέλι μελιτώματος, μείγμα μελιού μελιτώματος με μέλι ανθέων: Όχι λιγότερο από 45 g/100g
1.2. Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη
- γενικά: Όχι περισσότερο από 5 g/100g
- ψευδακακία (Robinia pseudoacacia), μηδική (Medicago sativa), βαγξία (Banksia menziesii), ηδύσαρον (Hedysarum), ερυθρός ευκάλυπτος (Eucalyptus cam adulensis), (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), εσπεριδοειδή spp.: Όχι περισσότερο από 10 g/100g
- Λεβάντα (Lavandula spp.), μποράντζα (Borago officinalis): Όχι περισσότερο από 15g/100g

2.
- γενικά: Όχι περισσότερο από 20%
- μέλι ερείκης (Calluna) και μέλι ζαχαροπλαστικής εν γένει: Όχι περισσότερο από 23%
- μέλι ζαχαροπλαστικής από ερείκι (Calluna): Όχι περισσότερο από 25% Υγρασία

3. Περιεκτικότητα σε μη υδατοδιαλυτές ουσίες
67-4 ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
- γενικά: Όχι περισσότερο από 0,1 g/100g
- μέλι πιέσεως: Όχι περισσότερο από 0,5 g/100g


4.
- μέλι μη αναφερόμενο κατωτέρω και μείγματα των μελιών αυτών: Ηλεκτρική αγωγιμότητα Όχι περισσότερο από 0,8 mS/cm
- μέλι μελιτώματος και μέλι ανθέων καστανιάς και μείγματα των μελιών αυτών, πλην των μειγμάτων με τα αναφερόμενα κατωτέρω μέλια: Όχι λιγότερο από 0,8 mS/cm
- εξαιρέσεις: κουμαριά (Arbutus unedo), ερείκη (Erica), ευκάλυπτος, φιλύρα (Tilia spp), καλούνα ή κοινή (Calluna vulgaris), Manuka ή Jelly bush (leptospermum), φυτό τσαγιού (Melaleuca spp.)
5. Ελεύθερα οξέα - Όχι περισσότερο από 50 χιλιο-στοϊσοδύναμα οξέος ανά 1000 g
Μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι περισσότερο από 80 χιλιο-στοϊσοδύναμα οξέος ανά 1000 g
Δείκτης διαστάσης και περιεκτικότητας σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη (HMF) προσδιοριζόμενα μετά από επεξεργασία και ανάμειξη
α) δείκτης διάστασης (κλίμακα Schade) - γενικά, εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι λιγότερο από 8
- μέλι με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυσικά ένζυμα (π.χ. μέλι εσπεριδοειδών) και του οποίου η περιεκτικότητα σε HMF δεν υπερβαίνει τα 15 mg/kg: Όχι λιγότερο από 3

β) HMF
- γενικά, εκτός από το μέλι ζαχαροπλαστικής: Όχι περισσότερο από 40 mg/kg
(με την επιφύλαξη των διατάξεων του στοιχείου α) δεύτερη περίπτωση)
- μέλι δηλωμένης προέλευσης από περιοχές με τροπικό κλίμα και μείγματα των μελιών αυτών: Όχι περισσότερο από 80 mg/kg
 

Νομοθεσία για κατάταξη μελιού - γυρεοσκοπική ανάλυση

Νομοθεσία για κατάταξη μελιού - γυρεοσκοπική ανάλυση

Επισήμανση-ετικέτα μελιού (ΕΕ Οδηγία 110/2001)Υποχρεωτικές ενδείξεις στη ετικέτα

α)Η ονομασία πωλήσεως σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος:

. Μέλι ανθέων ή μέλι νέκταρος
.Μέλι μελιτώματος ή δάσους.
.Μέλι κηρήθρας (σε κηρήθρες ή κομμάτια κηρηθρών)
.Μέλι με τεμάχια κηρήθρας η τεμάχια μέλι στραγγισμένο
.Μέλι φυγοκεντρίσεως
.Μέλι πιέσεως
.Διηθημένο μέλι
.Μέλι ζαχαροπλαστική
Η ονομασία του μελιού μπορεί να συμπληρωθεί με πληροφορίες που αναφέρονται σε φυτική προέλευση ,όταν προέρχεται κυρίως ή εξ ολοκλήρου από την αναφερόμενη πηγή προέλευσης και διαθέτει τα οργανοληπτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της πηγής
β). Η καθαρή ποσότητα που πρέπει να είναι μέχρι ένα κιλό.
γ) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: Πρόκειται για την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, που αναγράφεται με τη φράση: «Ανάλωση κατά προτίμηση, πριν το τέλος του έτους… διετίας από την παραγωγή του».
δ) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος, όπως «Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, δεν εκτίθεται στον ήλιο, ρευστοποιείται σε μπεν μαρί κ.α…)
ε) Όνομα: Ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του συσκευαστή. Η ονομασία πώλησης δεν μπορεί να αντικατασταθεί από εμπορικό η βιομηχανικό σήμα ή από εμπορική ονομασία.
στ) Ο τόπος καταγωγής του μελιού: Νοείται ο τόπος που τρυγήθηκε το μέλι και αναφέρεται η χώρα και όχι η χώρα από την οποία έγινε η εισαγωγή. Αλλά για την αναγραφή της συγκεκριμένη περιοχής παραγωγής, πρέπει να προέρχεται από αυτή την περιοχή για να γραφτεί Μέλι Ικαρίας, Πηλίου, Εύβοιας κ.λ.π. και να έχει τα φυσικοχημικά και γυρεολογικά χαρακτηριστικά των μελιών της περιοχής που αναφέρεται, γιατί αυτό ελέγχεται και τιμωρείται, αν δεν επαληθεύεται.
ζ) Ενδείξεις της φυσικής κατάστασης ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει υποστεί στην περίπτωση που η παράλειψη της ένδειξης αυτής θα προκαλέσει σύγχυση στον αγοραστή είναι ενδείξεις :

Μέλι διηθημένο» έχει περαστεί από φίλτρα που κατακρατούν τους γυρεόκοκους, όμως αυτό δεν γίνεται από τους μελισσοκόμους στην Ελλάδα.
«Μέλι λεπτοκρυσταλλωμένο» -Έχει υποστεί επεξεργασία λεπτοκρυστάλλωσης. Δεν γίνεται από κανέναν παραγωγό η τυποποίηση στην Ελλάδα.
«Μέλι ζαχαροπλαστικής»-Έχει υποστεί έντονη θερμική επεξεργασία ή έχουν αποθηκευτεί με κακές συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα με συνέπεια η HMF και τα ένζυμά τους να έχουν περάσει τα όρια που ορίζει η νομοθεσία. Παλαιότερα τα λέγαμε βιομηχανικά μέλια και τελευταία «ζαχαροπλαστικής» και λιγότερο «μαγειρικής».
η) Σειρά παραγωγής: Είναι κωδικοί ενδείξεων που επιτρέπουν στον τυποποιητή ή τον συσκευαστή να αναγνωρίζει: Το χρόνο παραγωγής, τη σύνθεση του προϊόντος και άλλα στοιχεία.

Προσοχή, οι υποχρεωτικές ενδείξεις θα πρέπει να είναι κατανοητές, ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Τι δεν πρέπει να αναγράφει η ετικέτα
α)Παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, την καταγωγή και την προέλευση του προϊόντος
β)Ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και θεραπείας οποιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας
γ)Ιδιότητες που δεν έχει
δ)Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν όλα τα παρόμοια τρόφιμα
ε)Αρνητική διαφήμιση για συναφή προϊόντα
Ονομασία μελιών που προέρχονται από ανάμιξη
α)Ανθόμελο με μικρή ποσότητα μελιτώματος η μελιού καστανιάς μπορεί να δώσει χαρακτηριστικά μελιτώματος (αγωγιμότητα και άθροισμα γλυκόζης και φρουκτόζη εκτός ορίων) και το προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μη κανονικό
β)Τα αμιγή μέλια έχουν τα χαρακτηριστικά των ελληνικών αμιγών μελιών όπως αυτά μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποηθεί.

 Για στερεά και υγρά τρόφιμα που πρόκειται να εξεταστούν για χημικές παραμέτρους χρειάζονται μόνο δύο ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι. Τους γεμίζουμε με το προς εξέταση τρόφιμο (περίπου 200 γρ.), τους πωματίζουμε και τους σφραγίζουμε καλά με μονωτική ταινία. Επισημαίνουμε το δοχείο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο γράφοντας το επώνυμο του αποστολέα, την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό του δείγματος (αν για παράδειγμα είναι το τρίτο από πέντε δείγματα που θα στείλουμε, γράφουμε και στα τρία δοχεία “3από5”).