ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις

Χρειάζομαι φυλλοδιαγνωστική ανάλυση στην καλλιέργειά μου;


Γράφει ο Κολοβός Μάνθος, Γεωπόνος MSc


Η φυλλοδιαγνωστική είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τους καλλιεργητές.
ανάλυση φύλλων

Η φυλλοδιαγνωστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την παρακολούθηση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών, αλλά μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό ελλείψεων και ανισορροπιών των θρεπτικών ουσιών. Αυτό επιτρέπει στους καλλιεργητές να προσαρμόζουν αποτελεσματικότερα τα προγράμματα διαχείρισης των θρεπτικών τους ουσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας καλλιέργειας. Η εξοικονόμηση κόστους μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν οι ελλείψεις θρεπτικών συστατικών επιλυθούν πριν επηρεάσουν δυσμενώς την παραγωγή και επίσης αποφευχθούν περιττές εφαρμογές λιπασμάτων.

Γιατί όχι μόνο ανάλυση εδάφους;
Ο έλεγχος του εδάφους είναι ένα επίσης πολύτιμο εργαλείο και χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τη φυλλοδιαγνωστική. Η ανάλυση εδάφους θα πρέπει να γίνεται πριν από τη φύτευση και σε τακτά χρονικά διαστήματα, μόλις εγκατασταθούν τα φυτά. Το pH του εδάφους έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή επηρεάζει τη διαθεσιμότητα όλων των φυτικών θρεπτικών ουσιών. Συχνά όμως δεν υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ των επιπέδων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και στους φυτικούς ιστούς. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα των φυτών να απορροφούν θρεπτικά συστατικά. Η ανάλυση φύλλων είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε τη διατροφική σύνθεση των φυτών.

Συλλέγονται τα φύλλα που παρουσίαζουν πρόβλημα και αποστέλονται για ανάλυση. Τα αποτελέσματα θα δείξουν εάν κάθε θρεπτική ουσία είναι εντός επαρκών ορίων. Το πακέτο της ανάλυσης υπολογίζει τα συνολικά Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο, Βόριο, Χαλκό και Σίδηρο στα φύλλα. Επίσης μπορούν να ελεχθούν και άλλα στοιχεία ανά περίπτωση,(μαγγάνιο, μολυβδαίνιο, νάτριο, ψευδάργυρος, αλουμίνιο, μόλυβδος, κα.)

Ποιο είναι το κόστος της ανάλυσης;
Η ανάλυση κοστίζει 79 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.

Ποιός είναι ο χρόνος που χρειάζεται;
Επειδή μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος να στεγνώσουν τα φύλλα που πρόκειται να ελεχθούν, ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 7 εργάσιμες ημέρες.

Οδηγίες δειγματοληψίας.
Περπατάμε τη διαγώνιο και συλλέγουμε 100-200 πρώιμα, φετινά φύλλα. Μόλις τα έχετε μαζέψει μπορείτε να τα διατηρήσετε 2 3 ημέρες στο ψυγείο, βοηθά εαν είναι μέσα σε νωπό χαρτί σε μία σακούλα.

Θα πρέπει να ξέρουμε την κατάλληλη περίοδο που πρέπει να συλλέξουμε τα φύλλα και για το λόγο αυτό συμβουλευόμαστε τον παρακάτω πίνακα.

είδος καλλιέργειας  στάδιο ανάπτυξης εποχή (μήνας) φυτικό τμήμα ή όργανο αριθμός φύλλων 
σιτάρι πριν από το ξεστάχυασμα πάντα 2-4 ανώτερα φύλλα 50-100
καλαμπόκι φυτά ύψους <30 εκ πάντα όλο το υπέργειο τμήμα 20-30
  πριν από την έκπτυξη της άρρενος ταξιανθίας πάντα το πιο ώριμο φύλλο κάτω από την κορυφή 15-25
  μετά από την έκπτυξη των αρσενικών λουλουδιών πάντα το φύλλο σπάδικα 15-25
κριθάρι εμφάνιση στάχυος(έναρξη ξεσταχυάσματος) πάντα υπέργειο τμήμα φυτού 30-40
ρύζι εμφάνιση (έναρξη) ταξιανθίας πάντα φύλλα ώριμα 50-60
βαμβάκι αρχή άνθησης πάντα βλαστάνι κεντρικό στέλεχος 40-50
  πλήρης άνθηση πάντα νέα, πλήρως ώριμα φύλλα του κεντρικού στελέχους 40-50
μηδίκη κατά το 1/10 της ανθοφορίας πάντα 1/3 του ύψους των φυτών  
καπνός γυτά 30-45 ημερών πάντα πλέον προσφάτως, πλήρως ωριμασθέντα φύλλα 15-20
  φυτά 45-60 ημερών πάντα   15-20
  φυτά 60-80 ημερών πάντα   15-20
πατάτα πριν από την αρχή της άνθησης πάντα νέο, εντελώς αναπτυγμένο φυτό 20-30
  μέσο σχηματισμού των κονδύλων πάντα νέο ώριμο φύλλο 20-30
ζαχαρότευτλα μέσο καλλιεργητικής περιόδου ιούνιος-ιούλιος πλήρως ωριμασθέντα φύλλα 30-40
τομάτα θερμοκηπίου νεαρά φυτά πάντα σύνθετο φύλλο κάτω από τον 2ο σταυρό ή τον 3ο σταυρό 20
τομάτα θερμοκηπίου (κατά την άνθηση) φυτά μεγαλύτερης ηλικίας πάντα σύνθετο φύλλο κάτω από τον 4ο σταυρό ή των 5ο ή τον 6ο σταυρό 20
τομάτα αγρού) στο μέσον της ναθοφορίας πάντα σύνθετα φύλλα δίπλα ή κάτω από τον κορυφαίο σταυρό 25
λάχανο φυτά 2-6 εβδομάδων πάντα κορυφαία φύλλα 15
  φυτά 2-3 εβδομάδων πάντα φύλλα επικάλυψης της κεφαλής 12
  ώριμα φυτά πάντα φύλλα επικάλυψης της κεφαλής 12
σπαράγγι   Αύγ-Σεπτ κορυφή βλάστησης ύψους 50 εκ 35
σέλινο φυτά 6 εβδομάδων πάντα μίσχοι των πλέον προσφάτων ωριμασμένων φύλλων 30
μελιτζάνα   πάντα προσφάτως αναπτηγμένα ώριμα φύλλα χωρίς τους μίσχους 30
πιπεριά έναρξη άνθησης μέχρι και το 1/3 των λουλουδιών πάντα το πλέον πρόσφατο αλλά πλήρως ώριμο φύλλο 25
  προς το τέλος τωης άνθησης του τελευταίου 1/3 των λουλουδιών πάντα το ανώτερο αναπτυγμένο φυτό 25
αντίδια φυτά 8 φύλλων πάντα τα παλαιότερα ώριμα φύλλα 55
κουνουπίδι στο δέσιμο της κεφαλής πάντα το πλέον πρόσφατο αλλά πλήρως ώριμο φύλλο 12
φράουλα ανθοφορία πάντα νέα ώριμα φύλλα 50
πεπόνι, αγγούρι (θερμοκηπίου) έναρξη καρπόδεσης πάντα 5ο φύλλο από την κορυφή 25
μηλιά,αχλαδιά,βερικοκιά, ροδακινιά, αμυγδαλιά, κερασιά, δαμασκηνιά, βυσινιά μέσο της ετήσιας βλαστικής περιόδου Ιούλιος φύλλα αναπτυγμένα από το μέσο των ετήσιων βλαστών 50-100
ακτινίδια μέσο της ετήσίας βλαστικής περιόδου Αύγ-Σεπτ φύλλα πλήρως αναπτυγμένα με το μίσχο 50-60
  μέσο της βλαστικής ανάπτυξης Αύγ-Σεπτ το πρώτο φύλλο μετά τους καρπούς με το μίσχο 50-60
φιστικιά   Ιούλιος -Αύγουστος φύλλα ώριμα από τη βάση μη καρποφόρων βλαστών 90-100
  μέσο ετήσιας (τρέχουσας) βλάστησης Ιούλιος ώριμα, ολόκληρα φύλλα 90-100
καρυδιά   Ιούλιος-Αύγουστος προσφάτως αναπτυγμένο, ώριμο φύλλο 30-40
αμπέλι τέλος άνθησης  πάντα φύλλο απέναντι από την ταξιανθία 40-50
  καρπόδεση ιούνιος-ιούλιος φύλλο απέναντι από την ταξιανθία 40-50
πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέιπ φρουτ μέσο της ετήσιας βλαστικής περιόδου Σεπτέμβριος-Οκτώβριος φύλλα ανοιξιάτικης βλάστησης από μη καρποφόρους βλαστούς 60-80
ελιά 6-8 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση Ιούλιος φύλλα από το μέσο κλαδίσκων ετήσιας βλάστησης 100-150
    Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το μέσο της τελευταίας βλάστησης (5-8 μηνών) 100-150
βατόμουρα τρέχουσα άνθηση Ιούλιος-Αύγουστος πλήρως επτυγμένα φύλλα από το μέσο του βλαστού 100-150
τριαναταφυλλιά όταν το άνθος έχει μέγεθος ενός μπιζελιού πάντα νέα ώριμα, σύνθετα φύλλα 40
χρυσάνθεμο αρχή έκπτυξης ανθέων πάντα 4ο φύλλο από την κορυφή 40
γαρίφαλο   πάντα 5ο ή 6ο φύλλο από μη ανθοφόρους βλαστούς 70

Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να μας καλέσετε στο 211 - 8004020.
Για να κάνετε έλεγχο φύλλων πατήστε εδώ!

χημικά για το κρασί
 facebook messenger live chat
mobile facebook messenger live chat