ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις

Προσδιορισμός της βιταμίνης Ε (α-τοκοφερόλη) με GC-FIDΣτο συγκεκριμένο τεχνικό υπόμνημα παρουσιάζεται μία γρήγορη μέθοδος υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τον προσδιορισμό της βιταμίνης Ε σε διάφορα τρόφιμα με την τεχνική GC-FID. Για την επικύρωση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκε το πιστοποιημένο υλικό αναφοράς FAPAS T10112QC και η %ανάκτηση βρέθηκε μεγαλύτερη από 85%. μέτρηση βιταμίνης ε στα τρόφιμα

Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της βιταμίνης Ε σε προϊόντα δημητριακών και σε μπισκότα και είναι πλέον διαθέσιμη για αναλύσεις ρουτίνας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H βιταμίνη Ε είναι μία λιποδιαλυτή βιταμίνη και συναντιέται σε πολλά τρόφιμα, όπως δημητριακά, αυγά, ελαιόλαδα και λαχανικά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία του οργανισμού και συνήθως χρησιμοποιείται για την πρόληψη και θεραπεία των καρδιακών παθήσεων. Είναι ιδιαίτερα γνωστή για την αντιοξειδωτική της δράση προλαμβάνοντας διάφορες μορφές καρκίνου. Πιστεύεται επίσης ότι είναι χρήσιμη στη θεραπεία της νόσου Alzheimer και άλλων σχετικών με το νευρικό σύστημα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 1169/2011 σχετικά με τις χορηγούμενες πληροφορίες στους καταναλωτές για την διατροφική αξία των τροφίμων, υπάρχει μια ημερήσια δόση αναφοράς για τη βιταμίνη Ε ίση με 12 mg. Ως κανόνας για να αποφασιστεί αν ένα τρόφιμο περιέχει σημαντική ποσότητα της βιταμίνης Ε ορίστηκε το 15% της ημερήσιας δόσης αναφοράς ανά 100 g, δηλαδή 1.8 mg/100 g. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της βιταμίνης E, αλλά οι περισσότερες απαιτούν πολύπλοκα στάδια προκατεργασίας. Στο συγκεκριμένο τεχνικό υπόμνημα προτείνεται μια γρήγορη μέθοδος υψηλής ακρίβειας και πιστότητας για τον προσδιορισμό της βιταμίνης Ε σε δημητριακά και μπισκότα με τη χρήση της τεχνικής.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Οργανολογία

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του εξοπλισμού αεριοχρωματογραφίας με ανιχνευτή φλόγας ιονισμού Shimadzu GC 2010 PLUS, χρησιμοποιώντας ως στήλη την Agilent DB-1 30 m x 0.32 mm x 1 μm. Οι βέλτιστες συνθήκες προσδιορισμού ήταν: όγκος έγχυσης 2 μL χωρίς διαμοιραστή, θερμοκρασία εισαγωγέα 300 oC, φέρον αέριο He με σταθερή ροή 2.0 mL/min, θερμοκρασία ανιχνευτή 340 oC. Η αρχική θερμοκρασία του φούρνου ορίστηκε στους 120 oC για 1 min και στη συνέχεια αυξήθηκε στους 320 oC με ρυθμό αύξησης 27 oC/min, όπου παρέμεινε για 15 min.

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια ήταν υψηλής καθαρότητας. Το πρότυπο της α-τοκοφερόλης αγοράστηκε από την εταιρεία Sigma-Aldrich. Το εξάνιο αγοράστηκε από την VWR και το διχλωρομεθάνιο από την εταιρεία Lach-ner.

Προκατεργασία του δείγματος

Ποσότητα καλά ομογενοποιημένου δείγματος (0.500 g) διαλύθηκε σε 1 mL αιθανόλης και αφέθηκε για μία νύχτα στο σκοτάδι. Στη συνέχεια στο διάλυμα προστέθηκε μείγμα εξανίου και διχλωρομεθανίου (90/10 %ο/o), ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 2500 rpm για 10 min και η στοιβάδα εξανίου διχλωρομεθανίου εξατμίστηκε μέχρι ξηρού. Τέλος ακολούθησε επαναδιάλυση σε 1 mL αιθανόλης και το δείγμα εγχύθηκε στο σύστημα αεριοχρωματογραφίας.

Επικύρωση της μεθόδου

Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιήθηκε με διαφορετικές αραιώσεις του προτύπου διαλύματος (από 0.5 mg/L έως 50 mg/L). Κάθε πρότυπο μετρήθηκε τρεις φορές. Τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης υπολογίστηκαν από την τυπική απόκλιση του σταθερού όρου της καμπύλης αναφοράς και βρέθηκαν ίσα με 0.10 και 0.31 mg/kg, αντίστοιχα.

Η πιστότητα υπολογίστηκε μετά από πολλαπλή ανάλυση (n=6) του πιστοποιημένου υλικού αναφοράς υπό συνθήκες επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητα και η επί τοις εκατό σχετική τυπική απόκλιση βρέθηκε μικρότερη από 10%.  Η τιμή της %RSD κρίθηκε κατάλληλη για το σκοπό εφαρμογής της με βάση και τα όσα αναφέρονται στην απόφαση 657/2002 της Ε.Ε, που σχετίζεται με την απόδοση αναλυτικών μεθόδων. Η ακρίβεια της μεθόδου υπολογίστηκε από τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας στο πιστοποιημένο υλικό αναφοράς (πιστοποιημένη τιμή 48.98±12.44 mg/kg), η οποία βρέθηκε ίση με 41.6±3.7 mg/kg (n=6). Η προσδιοριζόμενη τιμή θεωρείται στατιστικά ισοδύναμη με την πιστοποιημένη τιμή λαμβάνοντας υπόψη και την αβεβαιότητα της πιστοποιημένης τιμής.

Aποτελέσματα και συζήτηση

Vitamin E Σχήμα 1: Χρωματογράφημα του πιστοποιημένου υλικού αναφοράς (μαύρη γραμμή) και του προτύπου διαλύματος βιταμίνης Ε συγκέντρωσης 5 mg/L (ροζ γραμμή).

Στο σχήμα 1 παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα του πιστοποιημένου υλικού αναφοράς και ενός προτύπου διαλύματος βιταμίνης Ε τελικής συγκέντρωσης 5 mg/L. Ο χρόνος ανάσχεσης βρέθηκε ίσος με 13.26±0.10 min (n=18). Η μέθοδος εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε βιταμίνη Ε δειγμάτων δημητριακών και μπισκότων. Η περιεκτικότητα της βιταμίνης Ε κυμάνθηκε από 0.5 έως 20 mg/100 g. Περισσότερο από 80% των δειγμάτων είχαν περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε μεγαλύτερη από την ημερήσια δόση αναφοράς των 1.8 mg/100 g.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H μέθοδος που παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο τεχνικό υπόμνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της βιταμίνης Ε σε δημητριακά και μπισκότα με την τεχνική GC-FID. Η μέθοδος κρίνεται ικανοποιητική για το σκοπό εφαρμογής και τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι τα προϊόντα δημητριακών είναι πηγή βιταμίνης Ε για την καθημερινή διατροφή μας.Πατήστε εδώ για χημική ανάλυση βιταμίνης Ε στα τρόφιμα!


 facebook messenger live chat
mobile facebook messenger live chat