ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις
Βασική ανάλυση κρασιού και μούστου
Κωδικός Προϊόντος / SKU:1062
Στο χημείο γίνονται όλες οι αναλύσεις στο μούστο και στο κρασί όπως: οξύτητα, pH, σάκχαρα, αλκοολικοί βαθμοί, ολικό και μοριακό θειώδες και άλλες ανά περίπτωση για να εκτιμηθεί η πορεία και η αναγκαία διόρθωση.
..δείτε αναλυτική περιγραφή παρακάτω.
Τιμή WEB:40€
Αριθμός δειγμάτων:

Περιγραφή

Νομοθεσία

Δειγματοληψία


 Στο εγκεκριμένο οινολογικό μας χημείο γίνονται όλες οι αναλύσεις στο μούστο και στο κρασί όπως: οξύτητα, pH, σάκχαρα, αλκοολικοί βαθμοί, ολικό και μοριακό θειώδες, πρωτεινική αστάθεια και άλλες ανά περίπτωση για να εκτιμηθεί η πορεία και η αναγκαία διόρθωση.

Η Οξύτητα είναι το στοιχείο που μας δίνει την αίσθηση της φρεσκάδας, του σφρίγους και της έντασης όταν δοκιμάζουμε ένα κρασί, κάνοντας την γεύση του πιο αιχμηρή. Στην οξύτητα και τον συνδυασμό της με το αλκοόλ, οφείλονται οι αντί-μικροβιακές ιδιότητες των οίνων. Τα κυριότερα οξέα που προέρχονται από τις ρόγες του σταφυλιού είναι το Τρυγικό οξύ, το Μηλικό οξύ και δευτερευόντως το Kιτρικό οξύ.

Το Tρυγικό οξύ δεν απαντάται σε άλλους καρπούς της φύσης εκτός από το σταφύλι. H συγκέντρωσή του στο γλεύκος των ώριμων σταφυλιών στις βόρειες αμπελουργικές χώρες φθάνει μέχρι και τα 6 γραμμάρια ανά λίτρο, ενώ σε νότιες και πιο θερμές περιοχές φθάνει τα 2-3 γραμμάρια ανά λίτρο. Είναι ένα ισχυρό οξύ, υπεύθυνο και για την διαμόρφωση του pH στο κρασί. Μείωση της περιεκτικότητας του τρυγικού οξέως μπορεί να παρατηρηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, λόγω της αδιαλυτοποίησης των τρυγικών αλάτων.

Το Mηλικό οξύ το συναντάμε σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Προέρχεται από τον μεταβολισμό των σακχάρων και απαντάται σε αφθονία στα μήλα. Βρίσκεται βέβαια και στις ρόγες των σταφυλιών.

Το Kιτρικό οξύ επίσης είναι διαδεδομένο στη φύση και περιέχεται σε μεγάλες ποσότητες στα εσπεριδοειδή και κυρίως στα λεμόνια. Η συγκέντρωσή του στο γλεύκος κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1g/L. Μπορεί να μετατραπεί σε οξικό οξύ από τα γαλακτικά βακτήρια, γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύγεται η προσθήκη του στο κρασί.

Το pH στην οινοτεχνία έχει συνήθως τις παρακάτω τιμές:

Μούστος: 3,2 – 3,5
Λευκά και Ροζέ κρασιά (ξηρά): 3,2 – 3,5
Κόκκινα κρασιά (ξηρά): 3,3 – 3,8
Ημίγλυκα και γλυκά κρασιά: 3,8 – 4,5

Όσο μικρότερη είναι η τιμή του pH τόσο πιο «Όξινο» είναι το κρασί μας. Αυτό θέλει λίγη προσοχή γιατί πολλές φορές ακούμε για κρασιά με «Υψηλή Οξύτητα». Η έκφραση αυτή αναφέρεται στην αίσθηση της οξύτητας που έχουμε κατά την οργανοληπτική δοκιμή του κρασιού, όχι στην τιμή της μετρούμενης Ολικής Οξύτητας ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε και σίγουρα όχι στο pH.

Το πόσο «Όξινο» ή όχι είναι ένα κρασί το ελέγχουμε με την μέτρηση του pH και όχι με την μέτρηση της Ολικής Οξύτητας. Συνήθως (όχι πάντα) ένα κρασί με Υψηλή Οξύτητα (στην γεύση) έχει υψηλή Ολική Οξύτητα (μετρούμενη) και χαμηλό pH. Συμβαίνει όμως κάποιες φορές (σε εμένα αρκετά συχνά) Ένα Όξινο κρασί να έχει χαμηλή ολική οξύτητα και χαμηλό pH.

Αυτό συμβαίνει γιατί με την μέτρηση της Ολικής Οξύτητας μετρούμε τα Οξέα του κρασιού χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την δύναμη τους. Σε αντιδιαστολή, με το pH μετράμε την οξύτητα του κρασιού λαμβάνοντας υπόψη την δύναμη του κάθε οξέος που συμμετέχει το σχηματισμό της όξινης γεύση του. Τεχνολογικά και οι δύο μετρήσεις πρέπει να γίνονται και να ελέγχουμε αν αυτές είναι εντός των αποδεκτών από εμάς ορίων.

Το pH-μετρό λοιπόν μετρά την Ενεργή Οξύτητα του κρασιού και μας δίνει μια άμεση ένδειξη κατά πόσο αυτό είναι όξινο ή όχι.

Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική ζύμωση.
H συνολική ποσότητα των σακχάρων του γλεύκους, κυμαίνεται από 150 μέχρι 300 g/L, και αποτελείται κυρίως από, σχεδόν ισομοριακό, μίγμα D-γλυκόζης και D-φρουκτόζης. Σε ελάχιστες ποσότητες, υπάρχει και η D-γαλακτόζη (0,1 g/L), η σακχαρόζη (0,3 g/L) και πεντόζες (αραβινόζη, ξυλόζη, ριβόζη κ.α.).
Μετά την αλκοολική ζύμωση, οι ξηροί οίνοι δεν πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 4 g σακχάρων/L οίνου.
0 προσδιορισμός των σακχάρων περιλαμβάνει δύο στάδια, τη διαύγαση και τον κυρίως προσδιορισμό.

Ο αλκοολικός βαθμός ή αλκοολικός τίτλος κατ' όγκο ή βαθμός Gay-Lussac, (G.L.) ενός υδραλκοολικού διαλύματος, είναι μονάδα μέτρησης της κατ' όγκο περιεκτικότητας αλκοόλης σε τέτοια διαλύματα, όπως είναι για παράδειγμα τα ποτά. Ονομάζεται η ποσότητα της απόλυτης (άνυδρης) αιθανόλης (σε λίτρα) που υπάρχουν σε 100 λίτρα του διαλύματος στους 20°C. Συμβολίζεται ως ‘% vol’.

Η ποσότητα αιθανόλης (σε ml) είναι η μάζα της αιθανόλης προς την πυκνότητά της (0.78924g/ml) στους 20°C. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετρολογίας[1] διαθέτει αναλυτικούς πίνακες για υδραλκοολικά μίγματα διαφόρων πυκνοτήτων και θερμοκρασιών. O αλκοολικός βαθμός εκφράζεται επίσης και σε βαθμούς Gay-Lussac (από το όνομα του Γάλλου χημικού Ζοζέφ Λουί Γκαι-Λυσάκ), αν υπάρχει μικρή διαφορά στις μετρούμενες τιμές, καθώς ο Gay-Lussac χρησιμοποιούσε ως θερμοκρασία αναφοράς τους 15°C.

Ο αλκοολικός βαθμός εκφράζεται σε επί τοις εκατό κατ' όγκο συγκέντρωση και συμβολίζεται ομοίως με τους βαθμούς θερμομέτρου (π.χ. 90° vol.), προσδιορίζεται δε από ειδικό εργαστηριακό όργανο αραιόμετρο που επί τούτου ονομάζεται αλκοολόμετρο.

Ο αλκοολικός βαθμός φέρεται υποχρωτικά με εμφανή ένδειξη σε όλα τα διακινούμενα στο εμπόριο αλκοολούχα ποτά.
Η ανάμειξη δύο υδατικών διαλυμάτων αλκοόλης διαφορετικής συγκέντρωσης προκαλεί συνήθως μεταβολή του τελικού τελικού όγκου. Η ανάμειξη απεσταγμένου νερού με διάλυμα αλκοόλης με συγκέντρωση μικρότερη από 24% vol. προκαλεί μικρή αύξηση του συνολικού όγκου, ενώ η ανάμειξη δύο αλκοολικών διαλυμάτων με συγκέτρωση μεγαλύτερη από 24% vol. προκαλεί μείωση του τελικού όγκου. Το φαινόμενο της μεταβολής του όγκου κατά την ανάμειξη ανόμοιων διαλυμάτων εξηγείται από την έννοια του όρου μερικός γραμμομοριακός όγκος.

θειώδη είναι χημικές ενώσεις του θείου (θειάφι), όπως το διοξείδιο του θείου [sulfur dioxide (SO2)].
Το διοξείδιο του θείου [sulfur dioxide (SO2)] είναι μια φυσική χημική ένωση την οποία τη χρησιμοποιεί η φύση για να προλάβει την ανάπτυξη των μικροβίων.
Τα φυσικά θειώδη υπάρχουν στις φλούδες των σταφυλιών, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και πολλά άλλα φυτά. Το διοξείδιο του θείου [sulfur dioxide (SO2)] και είναι παραπροϊόν της φυσικής ζύμωσης.
Το διοξείδιο του θείου ή θειώδες (SO2) είναι μια ευρύτατα χρησιμοποιημένη και αμφισβητούμενη πρόσθετη ουσία στην οινοποίηση. Οι κύριες λειτουργίες του θειώδους είναι η παρεμπόδιση της δράσης ή η καταστροφή των ανεπιθύμητων ζυμών και βακτηριδίων και η προστασία του κρασιού από την οξείδωση. Η οξείδωση είναι η αντίδραση του κρασιού με το οξυγόνο. Η οξείδωση προκαλεί αλλαγή
του χρώματος και των αρωμάτων του κρασιού και τελικά μπορεί να το μετατρέψει σε ξίδι ταχύτερα. Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του θειώδους σε ένα κρασί μετρώνται στα ειδικά οινολογικά εργαστήρια.
Η παρουσία του θειώδους σε μικρές και επιτρεπόμενες ποσότητες (20 - 25 mg/lt), είναι γνωστό κλασικό φαινόμενο για κάθε κρασί και αυτό το επιβεβαιώνουν όλοι οι οινοπαραγωγοί.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

  • Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και 1234/2007 του Συμβουλίου.
  • Καν.(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ»).
  • Καν. (ΕΚ) 555/2008 για την θέσπιση λεπτομερών καν. εφαρμογής του καν. (ΕΚ)αριθ.479/08 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής & τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.
  • Καν. (ΕΚ) 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.479/08 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης & προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις , τις παραδοσιακές ενδείξεις , την επισήμανση & παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.
  • Καν. (ΕΚ) 606/2009 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται.
  • Καν. (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαϊου 2009 για τις λεπτομ. εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 479/08 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουρ. μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις & τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων & τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
  • Καν. (ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.
  • Καν. (ΕΚ) 314/2012 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 555/2008 και (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
  • Καν. (ΕΚ) 702/2009 για τροποποίηση & διόρθωση του κανον. (ΕΚ) αριθ.555/08 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)αριθ.479/08 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής & τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.
  • Οδηγίες
  • Οδηγία 45/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ & 80/232/ΕΟΚ & για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
  • Οδηγία 13/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση & τη διαφήμιση των τροφίμων.

  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Καν. (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των καν. (ΕΚ)αριθ.1493/99, (ΕΚ)αριθ.1782/03, (ΕΚ)αρίθ.1290/05, (ΕΚ)αρίθ.3/08 & την κατάργηση των καν.(ΕΟΚ)αρίθ.2392/86 & (ΕΚ)αρίθ.1493/99.
  • Καν. (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων & των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
  • Καν. (ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση & την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.
  • Καν. (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν.(ΕΟΚ)αριθ.1493/99 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του καν.(ΕΚ)αρίθ.1623/00.
  • Καν. (ΕΚ)1607/2000 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές.
  • Καν.(ΕΚ) 2676/1990 της Επιτροπής περί καθορισμού κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται στον οινικό τομέα.
  • Καν. (ΕΚ) 423/2008 της επιτροπής για τον καθοριμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 του Συμβουλίου & για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών & επεξεργασιών.
  • Καν. (ΕΚ)1601/1991 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό & την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων & ποτών με βάση τον οίνο & των αρωματικών κοκτέϊλ αμπελοοινικών προϊόντων.
  • Καν. (ΕΚ) 491/2009 του Συμβουλίου της 25ης Μαίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του καν.(ΕΚ) αρίθ.1234/07 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών & ειδ. διατάξεων για ορισμένα γεωργ. προϊόντα (ενιαίαος κανον. ΚΟΑ).

  ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Εμφιάλωση οίνου
  • Έλεγχοι και διοικητικές κυρώσεις στον Αμπελοοινικό τομέα

   

  • Παρακολούθηση αγοράς του Αμπελοοινικού τομέα
   • ΥΑ 398581 27.09.2001 (ΦΕΚ 1293/08.10.2001).Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής  όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000.
  •  Ταινίες Ελέγχου
  •  Συνοδευτικά έγγραφα
  • ΦΕΚ1372/08.09.2004 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
  • ΦΕΚ1571/14.11.2005 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 285870/Ο/1.9.2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1372/Β/9.9.2004) περί  αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.
  • Υπόδειγμα συνοδευτικού εγγράφου σύμφωνα με το αρθ. 24 1α (ΙΙΙ) του Καν. (ΕΚ)436/2009 της Επιτροπής.
    (.doc)  (.xls)
   • Παραδείγματα συνοδευτικού εγγράφου (.xls)
     
  • Επισήμανση οίνων
  Ενδείξεις
  • ΦΕΚ 1985/Β/08.11.1999 ΚΥΑ 392169/20.10.1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου».
  • ΦΕΚ 1723/Β/29.08.2007 ΚΥΑ αριθμ. 321813/29.08.2007 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1985/Β΄/8.11.1999) περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου».
  • Νόμος 4036/2012/ΦΕΚ 8/A/2012 (Κύρωση της ΚΥΑ με αριθμ. 392169/20.10.1999 με το άρθρο 53 του Νόμου 4036/2012).
  • Νόμος 4354/2015/ΦΕΚ 176/A/2015 (Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. 392169/20.10.1999 με το άρθρο 42 του Νόμου 4354/2015).
  • ΦΕΚ 179/19.02.2002 Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων..........Τροποποίηση της 213850/1572/11.2.1972 Υπουργική απ'οφασης "περί οίνων Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας"..............
  • ΦΕΚ 1609/12.08.2008   ΥΑ 320080/28.7.2008Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 235309 /7.2.2002 υπουργικής απόφασης «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων».
  • ΦΕΚ 818/15.06.2005 Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους.
  • ΦΕΚ 512/22.09.1987 ΚΥΑ 352347/6670/1.9.1987 Περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων».
  • ΦΕΚ 584/23.08.1988 ΚΥΑ 326182/6268/27.7.1988Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης.
  • ΦΕΚ 875/28.06.2005 ΚΥΑ 280580/21.06.2005.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης τα των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών  χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων».
  • ΦΕΚ 2323/27.10.2015 ΥΑ 5067/117292/27.10.2015 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων».
  • ΦΕΚ 2708/15.12.2015 ΚΥΑ αριθ. 5852/139338/14.12.2015»Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων».
  Οινολογικά Εργαστήρια
  Παλαιότερη νομοθεσία για λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων
  • Εγκύκλιος 4619/99242/25.09.12 Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14). "Στο Υπόδειγμα ΙΙΙ της εγκυκλίου στα δικαιολογητικά στο σημέιο 3 απαιτείται πτυχίο οινολόγου, σύμφωνα με την παρ.10 του αρθ.9 του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ Α'144) όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 4 του ν. 1697/1987 (ΦΕΚ Α'57)."
  • ΦΕΚ 144 Α'/25.07.1969 Ν.Δ.243  Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής.
  • ΦΕΚ 217 Α'/15.10.1970 Β.Δ.641 Περί ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων.
  • ΦΕΚ 230 Α'/31.08.1976 Ν.427 Χορήγηση άδειας οινολογικού εργαστηρίου (άρθρο 7).
  • ΦΕΚ 119 Α'/08.09.1983 Π.Δ.332  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες.

        Ισχύουσα νομοθεσία για λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων

        Ορισμός Οινολόγων

             Ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής/σάκχαρο σταφυλής

  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜOΣ

  1. ΚΥΑ 331058 ΦΕΚ2001/26.09.2008Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης "χρησιμοποίηση γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ'όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.
  2. ΥΑ 331083/02.10.2008 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2008-2009.
  3. ΥΑ 4716/101137/01.10.2012 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013.
  4. ΥΑ 4007/117310/18.09.2014 Αύξηση του φυσικού κατ΄όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015.
  5. ΥΑ 4504/128654/14.10.2014 Τροποποίηση της με αριθμ. 4007/117310/18.09.2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αύξηση του φυσικού κατ΄όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015.
  6. ΥΑ 4773/110328/05.10.2016 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017.
  7. ΥΑ 4122/96988/18.09.2017 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018.Η παραλαβή γίνεται κατόπιν συνεννόησης στο χώρο σας.

Γεμίζουμε με το προς εξέταση τρόφιμο (περίπου 200 γρ.) ένα καθαρό ππαλστικό μπουκάλι, το πωματίζουμε και το σφραγίζουμε καλά με μονωτική ταινία.
Επισημαίνουμε το δοχείο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο γράφοντας το επώνυμο του αποστολέα, την ημερομηνία και τον αύξοντα αριθμό του δείγματος (αν για παράδειγμα είναι το τρίτο από πέντε δείγματα που θα στείλουμε, γράφουμε και στα τρία δοχεία “3από5”).

ΠΡΟΣΟΧΗ!Δεν παραλαμβάνουμε δείγματα μούστου με courier. Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία.