ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις
Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση
Κωδικός Προϊόντος / SKU:1035
Το πακέτο αυτό λέγεται και ανάλυση φύλλων και υπολογίζει τα συνολικά Άζωτο, Φώσφορο, Κάλιο, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Βόριο, Χαλκός, Σίδηρος στα φύλλα.
..δείτε αναλυτική περιγραφή παρακάτω.
Τιμή WEB:83€
Αριθμός δειγμάτων:

Περιγραφή

Νομοθεσία

Δειγματοληψία
Η φυλλοδιαγνωστική εξέταση ή η ανάλυση φύλλων στο χημείο αφορά την καταμέτρηση όλων των θρεπτικών στοιχείων και των ιχνοστοιχείων που περιέχονται στο φυτό.
Σε αυτά περιλαμβάνονται:

●Ασβέστιο
●Μαγνήσιο
●Κάλιο
●Νάτριο
●¶ζωτο
●Φώσφορος
●Χαλκός
●Σίδηρος
●Ψευδάργυρος
●Μαγγάνιο
●Βόριο
●και άλλα ανά περίπτωση...

Συχνά δημιουργείται στους καλλιεργητές το ερώτημα: «Γιατί να κάνω ανάλυση φύλλων, αφού έχω κάνει ανάλυση εδάφους»;
Η αξία της ανάλυσης εδάφους έγκειται κυρίως στον προσδιορισμό προβλημάτων που σχετίζονται με ανισορροπίες θρεπτικών στοιχείων ή προβλήματα σχετικά με το pH και την αλατότητα του εδάφους.
Η ανάλυση αυτή μπορεί να δώσει στοιχεία για το τι είναι διαθέσιμο στα φυτά. Δε δίνει όμως επαρκείς πληροφορίες για την αλληλεπίδραση μεταξύ εδάφους και πρέμνων.
Το βάθος, η δομή και η υδατοχωρητικότητα του εδάφους, οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους οι ποικιλίες και τα υποκείμενα, συνδυασμό με τις διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες που μπορούν να εφαρμοστούν, επιδρούν στο πώς ένα πρέμνο απορροφά θρεπτικά από το έδαφος. Η ανάλυση φύλλων είναι μια άμεση μέτρηση των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο φυτό, γι’ αυτό η φυλλοδιαγνωστική είναι πιο αξιόπιστη μέθοδος. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυση εδάφους είναι και αυτή σημαντική και δίνει κατευθύνσεις όσον αφορά τη λίπανση.Για την σωστή ανάλυση του δείγματος απαιτείται και η ανάλογη σωστή δειγματοληψία.
1. Το δείγμα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και να αποτελεί την μέση κατάσταση ενός ομογενούς χωραφιού. Σε περίπτωση όπου τα χωράφια είναι χωριστά τότε παίρνουμε χωριστά δείγματα.
2. Απαιτείται τουλάχιστον 100-150 φύλλα για να είναι δυνατή η ανάλυση.
3. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται την σωστή εποχή με την ιδανική να είναι είτε πριν την έναρξη του αναπαραγωγκού σταδίου είτε κατά την τρέχουσα βλαστικής περιόδου.

Τρόπος δειγματοληψίας.

Δεν συλλέγουμε δείγματα από μη αντιπροσωπευτικά δέντρα (για παράδειγμα δίπλα σε δρόμο κτλ.).
Φύλλα που έχουν λιπανθεί πρόσφατα διαφυλλικά λιπάσματα θα πρέπει να αποφεύγονται.
Αποφεύγουμε δείγματα από φυτά ή δέντρα που βρισκόντουσαν υπό αντίξοες συνθήκες (π.χ. εκτεταμένη ξηρασία).

Ειδικές οδηγίες.

Εάν υπάρχουν ορατά συμπτώματα τροφοπενίας, συνιστάται ταυτόχρονα και συλλογή χώματος που θα βοηθήσει στην αναγνώριση του προβλήματος.
Δεν συλλέγουμε δείγμα το πρωί όπου υπάρχει πολύ υγρασία ή το μεσημέρι όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
Δεν συλλέγουμε δείγμα αμέσως μετά την βροχή.
Προσέχουμε το δείγμα να μην έχει επιμόλυνση από άλλες ουσίες (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, σκόνη κλπ).

Θα πρέπει να ξέρουμε την κατάλληλη περίοδο που πρέπει να συλλέξουμε τα φύλλα και για το λόγο αυτό συμβουλευόμαστε τον παρακάτω πίνακα.

είδος καλλιέργειας  στάδιο ανάπτυξης εποχή (μήνας) φυτικό τμήμα ή όργανο αριθμός φύλλων 
σιτάρι πριν από το ξεστάχυασμα πάντα 2-4 ανώτερα φύλλα 50-100
καλαμπόκι φυτά ύψους <30 εκ πάντα όλο το υπέργειο τμήμα 20-30
  πριν από την έκπτυξη της άρρενος ταξιανθίας πάντα το πιο ώριμο φύλλο κάτω από την κορυφή 15-25
  μετά από την έκπτυξη των αρσενικών λουλουδιών πάντα το φύλλο σπάδικα 15-25
κριθάρι εμφάνιση στάχυος(έναρξη ξεσταχυάσματος) πάντα υπέργειο τμήμα φυτού 30-40
ρύζι εμφάνιση (έναρξη) ταξιανθίας πάντα φύλλα ώριμα 50-60
βαμβάκι αρχή άνθησης πάντα βλαστάνι κεντρικό στέλεχος 40-50
  πλήρης άνθηση πάντα νέα, πλήρως ώριμα φύλλα του κεντρικού στελέχους 40-50
μηδίκη κατά το 1/10 της ανθοφορίας πάντα 1/3 του ύψους των φυτών  
καπνός γυτά 30-45 ημερών πάντα πλέον προσφάτως, πλήρως ωριμασθέντα φύλλα 15-20
  φυτά 45-60 ημερών πάντα   15-20
  φυτά 60-80 ημερών πάντα   15-20
πατάτα πριν από την αρχή της άνθησης πάντα νέο, εντελώς αναπτυγμένο φυτό 20-30
  μέσο σχηματισμού των κονδύλων πάντα νέο ώριμο φύλλο 20-30
ζαχαρότευτλα μέσο καλλιεργητικής περιόδου ιούνιος-ιούλιος πλήρως ωριμασθέντα φύλλα 30-40
τομάτα θερμοκηπίου νεαρά φυτά πάντα σύνθετο φύλλο κάτω από τον 2ο σταυρό ή τον 3ο σταυρό 20
τομάτα θερμοκηπίου (κατά την άνθηση) φυτά μεγαλύτερης ηλικίας πάντα σύνθετο φύλλο κάτω από τον 4ο σταυρό ή των 5ο ή τον 6ο σταυρό 20
τομάτα αγρού) στο μέσον της ναθοφορίας πάντα σύνθετα φύλλα δίπλα ή κάτω από τον κορυφαίο σταυρό 25
λάχανο φυτά 2-6 εβδομάδων πάντα κορυφαία φύλλα 15
  φυτά 2-3 εβδομάδων πάντα φύλλα επικάλυψης της κεφαλής 12
  ώριμα φυτά πάντα φύλλα επικάλυψης της κεφαλής 12
σπαράγγι   Αύγ-Σεπτ κορυφή βλάστησης ύψους 50 εκ 35
σέλινο φυτά 6 εβδομάδων πάντα μίσχοι των πλέον προσφάτων ωριμασμένων φύλλων 30
μελιτζάνα   πάντα προσφάτως αναπτηγμένα ώριμα φύλλα χωρίς τους μίσχους 30
πιπεριά έναρξη άνθησης μέχρι και το 1/3 των λουλουδιών πάντα το πλέον πρόσφατο αλλά πλήρως ώριμο φύλλο 25
  προς το τέλος τωης άνθησης του τελευταίου 1/3 των λουλουδιών πάντα το ανώτερο αναπτυγμένο φυτό 25
αντίδια φυτά 8 φύλλων πάντα τα παλαιότερα ώριμα φύλλα 55
κουνουπίδι στο δέσιμο της κεφαλής πάντα το πλέον πρόσφατο αλλά πλήρως ώριμο φύλλο 12
φράουλα ανθοφορία πάντα νέα ώριμα φύλλα 50
πεπόνι, αγγούρι (θερμοκηπίου) έναρξη καρπόδεσης πάντα 5ο φύλλο από την κορυφή 25
μηλιά,αχλαδιά,βερικοκιά, ροδακινιά, αμυγδαλιά, κερασιά, δαμασκηνιά, βυσινιά μέσο της ετήσιας βλαστικής περιόδου Ιούλιος φύλλα αναπτυγμένα από το μέσο των ετήσιων βλαστών 50-100
ακτινίδια μέσο της ετήσίας βλαστικής περιόδου Αύγ-Σεπτ φύλλα πλήρως αναπτυγμένα με το μίσχο 50-60
  μέσο της βλαστικής ανάπτυξης Αύγ-Σεπτ το πρώτο φύλλο μετά τους καρπούς με το μίσχο 50-60
φιστικιά   Ιούλιος -Αύγουστος φύλλα ώριμα από τη βάση μη καρποφόρων βλαστών 90-100
  μέσο ετήσιας (τρέχουσας) βλάστησης Ιούλιος ώριμα, ολόκληρα φύλλα 90-100
καρυδιά   Ιούλιος-Αύγουστος προσφάτως αναπτυγμένο, ώριμο φύλλο 30-40
αμπέλι τέλος άνθησης  πάντα φύλλο απέναντι από την ταξιανθία 40-50
  καρπόδεση ιούνιος-ιούλιος φύλλο απέναντι από την ταξιανθία 40-50
πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, γκρέιπ φρουτ μέσο της ετήσιας βλαστικής περιόδου Σεπτέμβριος-Οκτώβριος φύλλα ανοιξιάτικης βλάστησης από μη καρποφόρους βλαστούς 60-80
ελιά 6-8 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση Ιούλιος φύλλα από το μέσο κλαδίσκων ετήσιας βλάστησης 100-150
    Νοέμβριος-Δεκέμβριος από το μέσο της τελευταίας βλάστησης (5-8 μηνών) 100-150
βατόμουρα τρέχουσα άνθηση Ιούλιος-Αύγουστος πλήρως επτυγμένα φύλλα από το μέσο του βλαστού 100-150
τριαναταφυλλιά όταν το άνθος έχει μέγεθος ενός μπιζελιού πάντα νέα ώριμα, σύνθετα φύλλα 40
χρυσάνθεμο αρχή έκπτυξης ανθέων πάντα 4ο φύλλο από την κορυφή 40
γαρίφαλο   πάντα 5ο ή 6ο φύλλο από μη ανθοφόρους βλαστούς 70