ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ SCIENCE SHOP ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
Τα καταστήματα επιστήμης δεν είναι "καταστήματα" με την παραδοσιακή έννοια της λέξης. Είναι μικρές οντότητες που διεξάγουν επιστημονική έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων για λογαριασμό τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.