Διαζύγιο υγειονομικού και καταστημάτων

0 ψήφοι
ερωτήθηκε 6 Μαρ από τον/την ikey (140 πόντοι)

Καλά νέα για τους καταστηματάρχες και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Σύμφωνα με τον Νόμο 4442 του 2016:

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής , δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, όπως αυτή προβλέπεται στην οικ.483/35/Φ. 15/2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP), όπου απαιτείται.

3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε για να απαντήσετε την ερώτηση.

...